Grupa etniczna

Przyjmując, iż każda grupa etniczna zarówno na niższym, jak i na wyższym stopniu uspołecznienia, składa się z paru typów fizycznych, wprowadzamy do psychologii cały szereg nowych zagadnień. Nasuwa się pytanie o stosunku, w jakim te typy znajdują się względem duchowych przymiotów danej grupy etnicznej. Wiemy, że rysy duchowe, właściwe danej grupie, ulegają zmianie tylko wtedy, […]
Kategoria: Rasy psychiczne

Rasa psychiczna

Dotychczas posługiwaliśmy się wyrażeniem „rasa fizyczna” w znaczeniu dość rozległym. Niekiedy mówiliśmy o rasie białej, żółtej, czarnej, jak gdyby każda z nich przedstawiała jednolitość fizyczną, a przynajmniej jedność rodowodową, czasami wprowadzaliśmy terminy bardziej wyspecjalizowane, takie jak: długogłowy blondyn, śródziemnomorzec i inne. Jak wiadomo, każda z wymienionych grup, a więc biała, żółta, czarna, zawiera w swym […]
Kategoria: Rasy psychiczne

Poglądy

Kto choć cokolwiek zna umysłowe i literackie życie społeczno-demokratycznego stronnictwa, wie, że Bebel jest w wielu swych poglądach odosobniony i przez własnych stronników zwalczamy, a on sam nie ma bynajmniej pretensji, by go za teoretyka uważano. Prócz tego Bebel powoływał się na taki darwinizm, którego Darwin był jedynym przedstawicielem. Dla scharakteryzowania argumentacji Zieglera przytaczam następujące […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Obowiązki społeczne

Gdy chodzi o uznanie obowiązków społecznych i indywidualnych wynikających z ewolucyjnej etyki, a zmierzających do zdrowia i dzielności rasy ludzkiej, społeczni demokraci niewątpliwie nie pozostaną za drugimi. Ale ekonomiczna wiedza Tillego nie kłopocze się bynajmniej kwestią techniczną społeczno-ekonomicznej organizacji, na gruncie której ideał etyki indywidualistycznej, siła i piękność miałaby się urzeczywistnić. W społecznej demokracji widzi […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Indywidualna walka o byt

Społeczna demokracja bynajmniej nie zamierza znieść indywidualnej walki o byt, że tego uczynić nie może. Walka – a w dziejach ludzkich praca i współzawodnictwo w pracy istniały zawsze i zawsze istnieć będą, chodzi tylko o społeczną podstawę, na której się to współzawodnictwo życiowe rozgrywa. W tej kwestii właśnie stawia Kidd na wskroś społeczno-demokratyczne żądanie, pragnie […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 40

Staje on na najnowszym stanowisku biologi biorąc dobór nie tylko w rozumieniu Darwina, jako czynnik postępu, lecz jako warunek utrzymania się na osiągniętej wyżynie rozwoju. Tak samo jak oko zwierząt żyjących w ciemności według naszego pojęcia dla tego marnieje, że dla tego gatunku nie posiada już dawniejszego znaczenia i skutkiem tego nie doskonali się przez […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 39

Wprost śmiesznym jest jego twierdzenie, że demokracja społeczna nie przystaje na równą wolność dla wszystkich. Przeciwnie, i ona również żąda tego, by siła i dzielność jednostki rozstrzygały o jej złym czy dobrym losie; ale Spencer i Gaupp nie dopatrzyli, że w społecznej konkurencyjnej walce indywidualne siły i zdolności nie walczą ze sobą bezpośrednio, lecz że […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 38

Ludzkość w ciągu swego rozwoju w zasadzie tej uznaje coraz więcej niezbędny warunek społecznego życia a przeciw temu nawet najzapaleńszy zwolennik walki o byt nie będzie miał nic do nadmienienia. Prawo to bowiem bynajmniej nie wyklucza walki o byt i jej zbawiennego wpływu, a właśnie wykluczyć ją pragnie demokracja społeczna. Nie pragnie ona równej wolności […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 37

Nie wykazał on również, jakim sposobem społeczna demokracja, przypuściwszy, że udałoby się jej usunąć walkę o byt indywidualny przez sztuczne unormowanie przyrostu ludności lub przez przymusowe zrównoważenie wytwórczości i spożycia, zapobiegłaby nieuchronnemu skarleniu ludzkiego rodu, jego zniżeniu się do rzędu pierwotnej hordy, jak zabezpieczyłaby to, co jest najwyższym celem cywilizacji – bogactwo i rozmaitość indywidualnych […]
Kategoria: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 36

Również i u zwierząt żyjących w gromadzie silniejsze zawsze słabszym odbierały żywność i mniej lub więcej przeszkadzały im rozmnażać się. I u nich również głód, zimno, wrogowie z innych gatunków przede wszystkim z pomiędzy najsłabszych i najmniejszą żywotnością obdarzonych wybierały swe ofiary. Cóż innego nazwać mielibyśmy walką o byt! Zrzeszenie, cała organizacja gromady zwierzęcej, na […]
Kategoria: Demokracja społeczna