Demokracja społeczna Archive

Poglądy

Kto choć cokolwiek zna umysłowe i literackie życie społeczno-demokratycznego stronnictwa, wie, że Bebel jest w wielu swych poglądach odosobniony i przez własnych stronników zwalczamy, a on sam nie ma bynajmniej pretensji, by go za teoretyka uważano. Prócz tego Bebel powoływał się na taki darwinizm, którego Darwin był jedynym przedstawicielem. Dla scharakteryzowania argumentacji Zieglera przytaczam następujące
Category: Demokracja społeczna

Obowiązki społeczne

Gdy chodzi o uznanie obowiązków społecznych i indywidualnych wynikających z ewolucyjnej etyki, a zmierzających do zdrowia i dzielności rasy ludzkiej, społeczni demokraci niewątpliwie nie pozostaną za drugimi. Ale ekonomiczna wiedza Tillego nie kłopocze się bynajmniej kwestią techniczną społeczno-ekonomicznej organizacji, na gruncie której ideał etyki indywidualistycznej, siła i piękność miałaby się urzeczywistnić. W społecznej demokracji widzi
Category: Demokracja społeczna

Indywidualna walka o byt

Społeczna demokracja bynajmniej nie zamierza znieść indywidualnej walki o byt, że tego uczynić nie może. Walka – a w dziejach ludzkich praca i współzawodnictwo w pracy istniały zawsze i zawsze istnieć będą, chodzi tylko o społeczną podstawę, na której się to współzawodnictwo życiowe rozgrywa. W tej kwestii właśnie stawia Kidd na wskroś społeczno-demokratyczne żądanie, pragnie
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 40

Staje on na najnowszym stanowisku biologi biorąc dobór nie tylko w rozumieniu Darwina, jako czynnik postępu, lecz jako warunek utrzymania się na osiągniętej wyżynie rozwoju. Tak samo jak oko zwierząt żyjących w ciemności według naszego pojęcia dla tego marnieje, że dla tego gatunku nie posiada już dawniejszego znaczenia i skutkiem tego nie doskonali się przez
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 39

Wprost śmiesznym jest jego twierdzenie, że demokracja społeczna nie przystaje na równą wolność dla wszystkich. Przeciwnie, i ona również żąda tego, by siła i dzielność jednostki rozstrzygały o jej złym czy dobrym losie; ale Spencer i Gaupp nie dopatrzyli, że w społecznej konkurencyjnej walce indywidualne siły i zdolności nie walczą ze sobą bezpośrednio, lecz że
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 38

Ludzkość w ciągu swego rozwoju w zasadzie tej uznaje coraz więcej niezbędny warunek społecznego życia a przeciw temu nawet najzapaleńszy zwolennik walki o byt nie będzie miał nic do nadmienienia. Prawo to bowiem bynajmniej nie wyklucza walki o byt i jej zbawiennego wpływu, a właśnie wykluczyć ją pragnie demokracja społeczna. Nie pragnie ona równej wolności
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 37

Nie wykazał on również, jakim sposobem społeczna demokracja, przypuściwszy, że udałoby się jej usunąć walkę o byt indywidualny przez sztuczne unormowanie przyrostu ludności lub przez przymusowe zrównoważenie wytwórczości i spożycia, zapobiegłaby nieuchronnemu skarleniu ludzkiego rodu, jego zniżeniu się do rzędu pierwotnej hordy, jak zabezpieczyłaby to, co jest najwyższym celem cywilizacji – bogactwo i rozmaitość indywidualnych
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 36

Również i u zwierząt żyjących w gromadzie silniejsze zawsze słabszym odbierały żywność i mniej lub więcej przeszkadzały im rozmnażać się. I u nich również głód, zimno, wrogowie z innych gatunków przede wszystkim z pomiędzy najsłabszych i najmniejszą żywotnością obdarzonych wybierały swe ofiary. Cóż innego nazwać mielibyśmy walką o byt! Zrzeszenie, cała organizacja gromady zwierzęcej, na
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 35

Zresztą Gaupp rozumuje w sposób następujący: Istotnym pytaniem, na które Kautsky powinien był odpowiedzieć, jest, czy nauka społeczno demokratyczna w ogóle nie jest sprzeczna z prawami ewolucji i czy w szczególności da się pogodzić z teorią walki o byt jako podtrzymującej gatunek. Wielką i jedyną zasadą, wedle której dokonywa się ciągłe przystosowywanie danego gatunku do
Category: Demokracja społeczna

Społeczna demokracja cz. 34

Żaden też ze współczesnych moralistów nie zaprzeczy, że nasze pojęcia ludzkości, miłości bliźniego i obowiązku w szczegółach zostały  przez darwinizm zmodyfikowane, choć całokształtu prawd moralnych bynajmniej on nie naruszył. Z drugiej strony Huxley słusznie wskazuje, że nie łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy walka o byt ze stanem natury, czy z innymi społeczeństwami, które w stosunku
Category: Demokracja społeczna